Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

יום ההליכה העולמי בישראל

"יום ההליכה העולמי"
הולכים על זה בישראל הנערך באופן מסורתי במרבית המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי (WHO). מטרת יום ההליכה העולמי היא לקדם את מודעות האזרחים ולהעלות על סדר היום הציבורי את נושא חשיבות הפעילות הגופנית כתורמת לאורח חיים פעיל ובריא.
הליכה היא הספורט הרווח ביותר בקרב האוכלוסייה הבוגרת, והיא אפשרית לכולם. ביום ההליכה, מצפים להשתתפותם של כחצי מיליון הולכים ברחבי הארץ. המורים לחינוך גופני בבתי הספר ברחבי הארץ יקיימו פעילות הליכה במסגרת הבית ספרית עם הדרכה על הליכה נכונה ותרומתה לבריאות.הרשויות יקיימו אירועים רבים ומגוונים בנושא ההליכה.
את פרוט האירועים בכל רשות תוכלו למצוא באתר.

יום ההליכה העולמי בישראל