Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

מחוז מיעוטים מרכז

הולכים על זה! פעילות במחוז מיעוטים מרכז:

שם המפקח שם הרשות קהל יעד מיקום(כתובת מדוייקת) שעת התחלה שעת סיום שם איש קשר מספר נייד
כפר קרע בתי ספר + קהילה טיילת הוואדי 09:00 12:00 יעקוב מורד 052-3641112
מעלה עירון בתי ספר וגיל הזהב ביחד סאלם זלפה 09:00 נסים אגבאריה 052-6008622
ערערה בית ספר אלנהדה חור סאקר גלנץ יצחק 054-2383580
בית ספר עארה עארה גלנץ יצחק 054-2383580
עיריית קלנסווה ה-ו בית ספר עמר בן טלחאטב קלנסווה 10:00 12:00 יאסין מסעוד 052-8666877
בית ספר יסודי אלזהרא קלנסווה 10:00 12:00 יאסין מסעוד 052-8666877
בית ספר אלסלאם קלנסווה 10:00 12:00 יאסין מסעוד 052-8666877
בית ספר אבן רשד קלנסווה 10:00 12:00 יאסין מסעוד 052-8666877
בית ספר אלראשידיה קלנסווה 10:00 12:00 יאסין מסעוד 052-8666877
חטיבת ביניים בנות פארק הרציליה 08:00 12:00 יאסין מסעוד 052-8666877