Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

מחוז מיעוטים מרכז

הולכים על זה! פעילות במחוז מיעוטים מרכז:

שם הרשות איש קשר מקום האירוע התחלה וסיום הערות
1אום אל פחםאחמד ג'באריןאום אל פחם14:00-16:30 
2באקהעומר ביאדסהבאקה אלגרביה17:30-19:00 
3בסמהראפת כבהאבסמה10:00-11:30ברטעה - בית ספר יסודי
4ג'ת המשולשתאמר חוסניג'ת17:00-19:00 
5גלגוליהאיוב גאברגלגוליה17:00-20:00 
6גסר אל זרקאעאטף טואטחהחוף רחצה16:00 - 19:00 
7זמרפאיק נאסרזמר8:30- 11:00 
8טייבהשאדי תליטייבה16:30- 19:00 
9טירהחאזם פדילהטירה 10:00-12:00בית ספר יסודי
10כפר בראאנוואר ריאןכפר ברא9:00-14:00זה מתקיים בחורשה ליד הכפר
11כפר קאסםרמזי בדירכפר קאסם9:00-11:00 
12כפר קרעמוחמד עסליכפר קרע18:30-20:00 
13ערערהיצחק גלנץערערה18:00-20:00 
14פורדיסמנאסק מראענהפורדיס09:00-11:00 
15קלנסווהמסעוד יאסיןקלנסווה9:00 - 11:00