Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

מחוז דרום

שם הרשות מנהל מח' הספורט איש קשר מקום האירוע התחלה וסיום הערות
אופקיםאילנה איטחאילנה איטחרחוב הטייסים08:00-11:00  
אילתיעקב מלכהיעקב מלכהבת ספר יסודי אלמוג09:00-10:00  
אילתיעקב מלכהיעקב מלכהמתנ"ס יעלים 13:00-14:00הליכה ברחבי השכונה לגיל הזהב 
אילתיעקב מלכהיעקב מלכהבת ספר יסודי צאלים16:00-17:00  
אשקלוןמרסלו בורדמןמרסלו בורדמןחוף בר כוכבא13:00-14:30  
באר שבעמורן מסיקהמורן מסיקהפארק הילדים נחל עשן08:30-11:00קבוצות הליכה של מבוגרים 
באר שבעמורן מסיקהמורן מסיקהפארק נחל באר שבע08:30-11:00תלמידי תיכון וחינוך מיוחד ביסודי 
באר שבעמורן מסיקהמורן מסיקהבת ספר גבים08:00-10:00אירוע בת ספרי 
דימונהאלירן אבואלירן אבוכל בתי הספר בדימונה08:30-12:00כל בת ספר בנפרד מבצע הליכה 
ערדדודי שושטרידודי שושטרימתנ"ס ערד09:00-10:00גח הזהב 
קרית גתאמיר בן שמחוןאמיר בן שמחוןבת ספר תיכון צומח 07:00-09:00  
שדרותחיים אביטןחיים אביטןבתי ספר יסודיים10:00-12:00  
ירוחםאלירן וסקראלירן ןסקרילדי החוגים והוריהם צועדים לחלמויות12:30-16:30  
להביםעובדיה צביעובדיה צביבת ספר יסודי להבים10:00-11:00  
מיתרסימה שמיטסימה שמיטבת ספר יסודי מיתר08:30-09:30בית ספר יסודי 
מיצפה רמוןאלי אלמקייסאלי אלמקייסמתנ"ס מצפה רמון08:00-10:00  
עומרעמי זעפרניעמי זעפרניספורטק בעומר15:00-16:30תלמידים בחוגי ספורט 
חבל אילותאורן אלמוגאורן אלמוגצעדת נשים קיבוץ יוטבתה09:00-10:00  
באר טוביהאורי צבועניאורי צבעוניקרית החינוך באר טוביה16:00-18:00  
בני שמעוןיוסי טוביאנהיוסי טוביאנהקיבוץ שובל ובית קמה09:00-11:00  
הר חברוןלוטם מיטצ'ללוטם מיטצ'לצעדה בסוסיא10:00-12:00  
חוף אשקלוןסמדר בלדיגהסמדר בלדיגהבאר גנים08:30-10:30  
יואבנתן ברנתן ברצפית כפר מנחם09:00-12:00  
לכישמיכאל יפרחמיכאל יפרחמושב נהורה, תלמים, לכיש ובני דקלים09:45-11:30  
מרחביםאבי כליףאבי כליףרחבת בית העם מושב ניר משה08:30 - 11:30  
ערבה תיכונהרועי דבוראירועי דבוראיבת ספר יסודי ישוב ספיר08:30-09:30  
שער הנגבדפנה סיבונידפנה סיבוניבת ספר שער הנגב08:30-09:30  
שפירמירב לוימירב לויהליכה לבתי ספר בישוב שפר07:30-08:30