Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

חזון ומטרות

מה הולך? נראה אתכם הולכים על זה!

מטרת יום ההליכה העולמי היא להגביר את מודעות אזרחי ישראל לחשיבות הפעילות הגופנית ולהעלות על סדר היום הציבורי את תרומת פעילות זו לאורח חיים בריא.

ברצוננו להציג לציבור כי ניתן לבצע פעילות גופנית באופן יום-יומי בכל מקום. כך לדוגמא ניתן לעלות במדרגות במקום במעלית, לטייל בפארקים השונים ברחבי הארץ, להביא את הילדים מבית הספר ברגל ועוד.

המסר הוא שכל פעילות כזאת היא חלק חשוב מהעשייה היומיומית ולכן כדאי לאמץ אותה במשך היום, היא נחשבת ונספרת כחלק מהפעילות הגופנית היומית ותורמת לשיפור הבריאות הפיזית, הגופנית, להפחתת מתחים ולאיכות חיים טובה יותר.

ההליכה נבחרה כנושא מרכזי בהיותה אפשרית לכל אחד ואחת, לא עולה כסף, שווה לכל נפש ונמצאה כפעילות הנפוצה ביותר.

הידעתם?

  • מרבית המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי WHO ובארגון העולמי לספורט לכל (TAFISA) מקיימות את יום ההליכה העולמי כמסורת.

  • סקרים שנערכו בישראל מצביעים כי פעילות ההליכה, הינה הפעילות הרווחת ביותר בקרב מרבית האוכלוסייה והיא מתאימה לכל שכבות האוכלוסייה. 

  • מדינת ישראל, החברה בארגונים אלו, מצטרפת למסורת שבקיום יום הליכה עולמי, במטרה להעלות  על סדר היום הציבורי את נושא חשיבות הפעילות הגופנית כאורח חיים בפעיל ובריא.


  • מטרת האירוע להביא ליצירתה של סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות, בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו בכל מעגל החיים.