Image is not available
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

אזור השרון

שם הרשות מנהל מח' הספורט איש קשר מקום האירוע התחלה וסיום הערות
כפר קאסםרמזי בדיררמזי בדירמגרש הכדורגל16:00-18:00תהלוכה מעורבת
מועצה מקומית כפר ברא אנור ריאן אסעד אלעוברה מגרש הכדורגל עד המתנ"ס09:00 - 12:00 
ג'לג'וליהאיוב ג'אבראיוב גאברחורשים9:00-12:00 
טירהחאזם פדילהחאזם פדילהשכונה מזרחית11:00-14:00 
טייבהשאדי תלישאדי תלימסלול ההליכה ליד כביש שש16:00-18:00 
קלנסווהמסעוד יאסיןמסעוד יאסיןמטע התותים09:00-11:00 
זמרפאייק נאסרפאייק נאסרמסלול ההליכה ביישוב10:00-11:00 
ג'תתאמר חוסין עליתאמר חוסין עלימגרש כדורגל8:00 - 9:00בשיתוף פרחי ספורט והוריהם
באקה אלגרביהעומר ביאדסהעומר ביאדסהמגרש כדורגל סינתטי16:00-18:00 
כפר קרעמוחמד עסלימוחמד עסלישכונת אלחווארנה10:00-12:00 
ערערהיצחק גלנץגלנץ יצחקמרכז הכפר10:00-12:00 
בסמהראפת כבהאראפת כבהאברטעה09:00-12:00 
אום אלפחםאחמד גבאריןאחמד גבאריןשכונת אסכנדר16:00-19:00 
מעלה עירוןנסים אגבריהנסים אגבריהזלפה סאלםמגרש דשא סנטטי זלפה עד אולם ספורט סאלםתהלוכת הבנים והקשישים
פורדיסמנאסק מראענהמנאסק מראענהפארק חדש בפורדיס16:00-18:00נערות
גסר אלזרקאעאטף טוואטחהעאטף טוואטחהמסלול נחל תנינים09:00-11:00בית ספר